Witamy naszych obecnych i potencjalnych klientów .

Pragniemy poinformować, że obecnie Lniana Wzorcownia on-line jest miejscem, gdzie swobodnie można przeglądać nasze propozycje produktowe – zarówno tkaniny, dzianiny jak i wyroby gotowe – odzież, ręczniki, skarpety i wiele innych.

Można zamawiać bezpłatne próbki tkanin i dzianin.

Zainteresowanych  zakupem prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – udzielimy niezbędnych informacji o produkcie , dostępności i cenie.

Powrót do Lnianej Wzorcowni >> 

lub

powrót do zamówienia bezpłatnych próbek

——————————————————————————————————-

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTÓW  i polityka cookies – kliknij tutaj

——————————————————————————————————-

Uruchomienie w pełni funkcjonalnego sklepu internetowego  jest planowane o czym poinformujemy niezwłocznie na stronie.

========================================================================================

Poniżej – tak będzie wyglądał Regulamin Sklepu

=============================================================

R E G U L A M I N

Właścicielem Sklepu Internetowego „Lniana Wzorcownia”  zwanym w dalszej części Sklepem jest firma:

Linen Partner

Krzysztof Sierka

58-500 Jelenia Góra

ul. Wolności 29/7


Telefon:   +48 728 266 665


NIP: 6111397860
Regon: 020940390


Konto bankowe: BZWBK 53 1090 2633 0000 0001 1478 5401

SWIFT : WBKPPLPP

Przedmiotem sprzedaży są tkaniny, dzianiny oraz inne produkty tekstylne.

Regulamin Sklepu – należy rozumieć niniejszy regulamin Sklepu internetowego, który jest dostępny dla każdego użytkownika Internetowego na stronie www.linenpartner.pl

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sklep deklaruje podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

R E J E S T R A C J A

 • Przed dokonaniem pierwszego zakupu prosimy o jednorazową rejestrację, co pozwoli na uzyskanie swojego osobistego konta zakupów w sklepie internetowym „LNIANA WZORCOWNIA”. Dzięki rejestracji zostaną uproszczone i skrócone formalności związane z zakupami i ponownym wpisywaniem swoich danych osobowych przy kolejnych zamówieniach.

Z A M Ó W I E N I A

Zamówienia przyjmowane są poprzez :

W zamówieniu (w koszyku), klient wskazuje:

– zamawiany towar;
– adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura.
– sposób dostawy;
– sposób płatności.

 • Po złożeniu zamówienia sklep wysyła do klienta e-mail z wiadomością potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres wskazany w formularzu lub e-mailu od Klienta. Potwierdzenie zawierać będzie nazwę towaru i inne dane identyfikujące zamawiany towar, cenę, łączną cenę za zamówienie wraz z kosztami deklarowanej formy transportu i płatności.
 • Zamówienia dokonywane poprzez system sprzedaży sklepu „dodaj do koszyka” zostaną realizowane po potwierdzeniu drogą mailową przez Klienta.
 • Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.
 • W przypadku, gdy towar objęty zamówieniem nie  jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu, kupujący zostanie poinformowany poprzez wysłanie e-maila. Nabywca podejmuje decyzje o dalszym sposobie realizacji zamówienia (rezygnacja z części zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania na realizacje zamówienia, anulowanie całości lub części zamówienia).
 • W przypadku, gdy w terminie 5 dni roboczych od wysłania do nabywcy przez sklep wiadomości o stanie zamówienia kupujący  nie podejmie żadnej decyzji co do dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie anulowane   w części, która nie może być przez sklep zrealizowana.
 • W przypadku towarów objętych promocją lub wyprzedażą, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień na dane towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 • Wszystkie ceny towarów dostępnych w sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi  podatek VAT.
 • Na zakupiony towar wystawiana jest faktura VAT

Formy Płatności w Sklepie Lniana Wzorcownia

 • – Przelew-przedpłata na konto bankowe Sklepu
 • – Zapłata gotówką Kurierowi przy dostawie towaru – forma „za pobraniem”
 •  – Po uprzednim uzgodnieniu mailowym / telefonicznym , możliwa opłata gotówką przy odbiorze osobistym   w Lnianej   Wzorcowni w Jeleniej Górze ul. Wolności 29

Opłaty za dostawę towaru:

 • Przelew-przedpłata na konto bankowe – 20,00 zł
 • Należność za towar płatne kurierowi przy dostawie – 29,00 zł
 • Możliwy jest odbiór osobisty zamówionego  i  opłaconego  towaru w Lnianej Wzorcowni w Jeleniej Górze ul. Wolności 29

W Y S Y Ł K A

 • Towar wysyłany jest za pośrednictwem:

– usługi transportowej świadczonej przez Pocztę Polską;
– przesyłki kurierskiej,  z reguły DPD
– wysyłka za pobraniem jest możliwa po uprzednim kontakcie i potwierdzeniu takiej usługi przez email lub telefonicznym

 • Przy zakupie większej ilości wyrobów lnianych, cena przesyłki może zostać ustalona indywidualnie,
 • Wysyłka próbek tkanin i dzianin dla Firm jest bezpłatna. Dla innych klientów  możliwa po osobnym ustaleniu mailowym lub telefonicznym.
 • Towar wysyłany jest w ciągu 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) jeśli zamówiony towar znajduje się w magazynie.
 • Termin ten nie dotyczy towarów na zamówienie specjalne. W tym przypadku terminy realizacji i dostawy będą uzgadniane indywidualnie z Zamawiającym .
 • Warunkiem przekazania zamówienia specjalnego do realizacji jest 100%  przedpłata wartości zamawianego towaru.
 • W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, Zamawiający zostanie poinformowany o innym możliwym terminie realizacji zamówienia.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy .
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz tzw. siły wyższe ( kataklizmy, zamieszki, wojna , inne ) uniemożliwiające realizację wysyłki.
 • Sklep dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 • Warunki dostawy określone w regulaminie dotyczą zamówień realizowanych na terenie Polski. Warunki dostaw poza granice Polski wymagają każdorazowo oddzielnych uzgodnień telefonicznych i pisemnych.
 • Zawsze dokładane są wszelkie starania, by realizować zamówienia w jak najszybszym możliwym terminie.
 • W przypadku zamówień realizowanych z forma płatności za pobraniem, zamówienie realizowane jest jak najszybciej po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia ( w miarę dostępności towaru w magazynie).
 • Przy płatności w formie przelewu na rachunek bankowy, po otrzymaniu z naszego banku potwierdzenia o wpływie pieniędzy.
 • Nie będą mogły być zrealizowane zamówienia, w których nie zostały podane wszystkie dane adresowe Zamawiającego lub dane te są nieprawdziwe.

R E K L A M A C J E

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002r. O ochronie praw konsumentów, nabyte produkty mogą być zwrócone w stanie niezmienionym bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od daty odbioru przesyłki. Warunkiem zwrotu jest brak jakichkolwiek śladów użytkowania, zniszczenia, zabrudzenia, lub uszkodzenia oraz zachowanie oryginalnego opakowania.
 • Zwracane towary – zawsze po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem uprasza się o przesłanie na adres:

Ul. Wolnosci 29/7, 58-500 Jelenia Góra

Cała kwota za towar (bez kosztów przesyłki) będzie zwrócona. Pieniądze są zwracane wyłącznie na konto bankowe. Razem ze zwracanym produktem    należy dołączyć rachunek za zakupiony towar. Jeżeli na rachunku znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia zostanie wystawiony rachunek korygujący.

 • W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Jest to bardzo ważne, gdyż jeżeli zniszczenie lub uszkodzenie nastąpiło w trakcie transportu – reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w    obecności osoby dostarczającej towar.
 • Reklamacji nie będą podlegać jakiekolwiek przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (typu rozdarcie, przecięcie itp.), oraz uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.

Wszelkie wady ukryte, nie będące skutkiem niewłaściwego transportowania prosimy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

A N U L O W A N I E   Z A M Ó W I E N I A

 • Zamawiający może anulować złożone zamówienie telefonicznie pod numerami telefonu wskazanymi w danych adresowych firmy Linen Partner powyżej. Konieczne potwierdzenie anulacji mailem. Nie będzie można anulować zamówienia, które już zostało wysłane do Zamawiającego.
 •  Prawo odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Wolności 29/7 , 58-500 Jelenia Góra
  4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy : Wolności 29/7 , 58-500 Jelenia Góra
  6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
  7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
  8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

P O L I T Y K A    P R Y W A T N O Ś C I

 • Sklep   zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 • Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości zarejestrowanym Klientom Sklepu. W każdej chwili Klient może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości poprzez wysłanie informacji do sklepu.
 • W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania informacji ze Sklepu.

INFORMACJE OGÓLNE

Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Linen Partner.

 • Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 • Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Sklepu Internetowego przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej

A K C E P T A C J A   R E G U L A M I N U

 • Korzystanie ze Sklepu i składanie zamówień jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Towary prezentowane na stronach Sklep nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271)