Certyfikaty

Oeko Tex 100

Oeko Tex standard 100 to międzynarodowy, niezależny system testowania i certyfikacji półproduktów oraz surowych i gotowych wyrobów tekstylnych, takich jak przędze, tkaniny i dzianiny.

Od momentu wprowadzenia certyfikatu w 1992 r., głównym celem było opracowanie, w oparciu o naukową wiedzę, kryteriów, wartości granicznych oraz metod badań, które pozwoliłyby na zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktów tekstylnych.

Wieloletnie doświadczenie sprawia, że Oeko Tex standard 100 przyczynia się do wysokiego i efektywnego bezpieczeństwa tekstyliów z punktu widzenia konsumenta.

Stosowane przez nas normy są w bardzo wielu przypadkach znacznie bardziej restrykcyjne od obowiązujących norm krajowych i międzynarodowych. Oferowane tkaniny lniane posiadają certyfikat Oeko Tex standard 100 - te oznaczone przedrostkiem KT. A tkaniny lniane z przedrostkiem LL i CL oraz  lniane dzianiny - certyfikat Oeko Tex standard 100 mają stosowane w nich przędze..

European Chemical Agency

Wszystkie nasze tkaniny posiadają producencką deklarację REACH, zgodnie z którą w materiałach nie występują żadne substancje, które byłyby przez European Chemical Agency (ECHA) uznane za szczególnie budzące niepokój lub potencjalnie wymagały uzyskania procedur dopuszczenia.

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006

REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez chemikalia, oraz zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

Posiadamy Certyfikaty:
Sklep
internetowy